Close
Ta kontakt


Interessert i varmepumpe?Oppgi telefonnummeret ditt, så forteller vi deg detaljert om varmepumpen og valg
Navn
Telefonnummer

HVORDAN VELGE EN VARMEPUMPE?

Hvorfor velge en luft-vann varmepumpe? Når du velger en varmepumpe, velger du komfort. Du kan glemme enhver annen oppvarmingskilde som kan øke brannfaren i hjemmet ditt. Du trenger ikke bekymre deg for driften av oppvarmingssystemet ditt, da det fungerer automatisk. Dette resulterer i energi- og pengebesparelser. Hvis du har eller bygger et nytt hus og planlegger et vannbasert oppvarmingssystem (radiatorer, gulvvarme) og varmtvannsforsyning, bør du velge en luft-vann varmepumpe. Du vil få et komplett system som kan fungere som den eneste varmekilden hele året.

 

Fordeler med en luft-vann varmepumpe:

 

 • Enkel integrering med andre vanlige oppvarmingssystemer og varmtvannssystemer.
 • Om sommeren gir luft-vann varmepumpen lavkostnadsproduksjon av varmtvann til husholdningsbruk.
 • Enkel tilkobling til radiator- eller gulvvarmesystemer. Reduserte oppvarmingskostnader.
 • Miljøvennlig oppvarmingssystem som ikke slipper ut CO2 i miljøet.
 • Ingen støv, støy eller aske i boligen.
 • Ingen behov for grunnarbeid ved installasjon av varmepumpen.
 • Ingen behov for skorstein eller brennstofflager.
 • Kompakte utvendige og innvendige enheter.
 • En luft-vann varmepumpe krever minimalt med vedlikehold, slik at du kan forlate hjemmet i lengre perioder.
 • Automatisk oppstart, stopp og avriming som ikke krever spesiell oppmerksomhet.
 • Fungerer i alle værforhold. Luft-vann varmepumpen fungerer ved omgivelsestemperaturer fra -25 °C til +40 °C, uavhengig av årstid, tid på døgnet eller værforhold (skyet, regn eller snø).
 • Ingen fare for forgiftning (kuldemediet er helt ufarlig).

 

Hva skal man være oppmerksom på ved valg av luft-vann varmepumpe?

 

Når du velger en varmepumpe, er den viktigste faktoren å se på varmefaktoren, kalt COP (Coefficient Of Performance). COP er en indikator på oppvarmingseffektivitet. Hvis COP er 4, betyr det at forholdet mellom elektrisitetsforbruk og varmeproduksjon er 1:4. Etter å ha brukt en del elektrisitet, vil resten av nytten som genereres av varmepumpen, komme fra omgivelsen.

 

Effektiviteten til luft-vann varmepumper?

 

Hvis varmepumpen din har en kapasitet på 10 kW og COP ved -7 °C utetemperatur er 4,2, betyr det at times elektrisitetsforbruk for å produsere 10 kW

Dette er en av de viktigste indikatorene som viser effektiviteten til varmepumpen. Jo høyere COP ved lavere utetemperaturer, jo lavere blir kostnadene på kalde vinterdager.

 

Varmepumpens luft-vannytelse og romstørrelse?

 

Jo større rommet er, desto kraftigere varmepumpe trenger du. For at varmepumpen skal fungere effektivt, må du ta hensyn til størrelsen på oppvarmet rom, volumet, mengden varmt tappevann og andre forhold. En utilstrekkelig kraftig varmepumpe vil ha mye større belastninger, noe som betyr at det vil ta lengre tid å oppnå ønsket romtemperatur og kreve høyere strømforbruk. Ved hjelp av tabellen nedenfor kan du omtrentlig beregne hvilken kapasitet varmepumpen du trenger.

 

             Areal 

                               Varmeinnhold*

Termisk motstand er nødvendig ca 40 W/m2

Dårligere termisk motstand krever ca  60 W/m2
100 m2 4 kW 6.0 kW
125 m2 5 kW 7.5 kW
150 m2 6 kW 9.0 kW
175 m2 7 kW 10.5 kW
200 m2 8 kW 12.0 kW
225 m2 9 kW 13.5 kW
250 m2 10 kW 15.0 kW
275 m2 11 kW 16.5 kW
300 m2 12 kW 18.0 kW

*De oppgitte effektnivåene er foreløpige. Alt avhenger av rommets størrelse, layout og isolasjon. 

 

Varmepumpens luft-vann varmepumpeprinsipp?

 

Varmepumpen fungerer ved å overføre varme fra ett miljø til et annet ved hjelp av en kompressor og et kjølesystem. Luft-vann varmepumpen overfører varme fra omgivelsene til vannet. Den virker i motsetning til en kjøleskap - den varmer opp i stedet for å kjøle ned.

Viften i den eksterne enheten tvinger luften i omgivelsene gjennom fordampningskondensatoren. I kondensatoren er det en flytende kjølevæske (freon) som absorberer varme fra luften i omgivelsene mens den fordamper. Deretter blir den oppvarmede freonen i gassform komprimert av kompressoren og blir til væske. På denne måten øker temperaturen til kjølevæsken enda mer. Denne oppvarmede freonen overfører deretter varmen til kondensatoren, som er omsluttet av en vanntank. Til slutt gir den varme freonen fra seg varmen som blir absorbert av vannet i tanken. Deretter passerer den avkjølte kjølevæsken gjennom en ekspansjonsventil, der den går tilbake til gassform, og prosessen begynner på nytt.

 

Hva skjer hvis luft-vann varmepumpen ikke klarer å levere tilstrekkelig varmemengde?

 

Alle moderne varmepumper har innebygde elektriske varmeelementer med en varmekapasitet på opptil 9 kW. Disse brukes bare når utetemperaturen er svært lav og kompressoren ikke lenger klarer å overføre varme.

 

Hvem skal installere varmepumpen?

 

En ikke mindre viktig faktor når du velger en varmepumpe er å velge en installatør som skal installere varmepumpen i hjemmet ditt. En god installatør er en ekte profesjonell på sitt felt. Han vil gi råd og hjelp til å velge riktig varmepumpe og sørge for at enhetene er riktig forberedt for bruk, samt gi produkt- og arbeidsgarantier. Vi vil påpeke at i visse tilfeller kan monteringsarbeidet for varmepumper bare utføres av sertifiserte fagpersoner i henhold til lovgivningen.

 

Hvordan skiller luft-til-luft-varmepumper og luft-til-vann-varmepumpesystemer seg?

 

Luft-til-luft-varmepumper overfører varme eller kjøling direkte til luften i rommet, som air condition-enheter. Inverterteknologien muliggjør rask oppvarming eller kjøling med minimalt strømforbruk. Luft-til-vann-varmepumper gir derimot endelig varmeoverføring til vannet, slik at rom oppvarmes via radiatorer eller gulvvarmesystemer. Mens et luft-til-vann-varmepumpesystem både kjøler og varmer opp rom direkte via luft, gir det også varme til radiatorer eller gulvvarmesystemer og produserer varmt tappevann.

 

Når bør man velge et luft-til-luft-system?

 

Et luft-til-luft-system varmer bare opp ett rom og passer best der det er én stor åpen plass. Derimot anbefales et luft-til-vann-varmesystem i boliger eller leiligheter med standardoppsett og flere separate rom, da det kan varme opp flere rom samtidig. Luft-til-luft-varmepumper kan kombineres med alle vanlige oppvarmingssystemer, noe som reduserer oppvarmingskostnadene, forbedrer inneklimaet og sikrer riktig mikroklima i rommene. Dette er et utmerket valg for energieffektiv oppvarming av rom.

 

Hvorfor bør man velge et luft-til-luft-system?

 

 • Det er ikke nødvendig å installere et separat oppvarmingssystem, som radiatorer eller kanaler for varm luftforsyning.
 • Du får tre funksjoner i ett system - oppvarming av rom om vinteren, kjøling om sommeren og luftrensing.
 • Sammenlignet med andre oppvarmingssystemer er investeringen ikke stor, og den gir rask avkastning.
 • Luft-til-luft-varmepumper kan installeres i alle typer boliger, enten det er allerede bebodde eller nybygg.
 • Den blåste luftstrømmen sirkulerer og forstyrrer luften i rommet, og gir en liten oppvarmingseffekt som hindrer dannelse og spredning av mugg.
Se alt

De mest populære vann - luft pumpene